Politika privatnosti

Politika privatnosti
Opći uvjeti i odredbe web stranice radnaodjecamijo.com

Pružatelj usluga i definicije

Ovi Opći uvjeti i odredbe reguliraju uvjete i odredbe radnaodjecamijo.com web stranice, dostupne na https:radnaodjecamijo.com (u daljnjem tekstu Web stranica), prava i obveze Pružatelja usluga i Klijenata dok koriste Web stranicu, uvjete i odredbe kupnje proizvoda ili usluga na Web stranici, te prava Potrošača kad kupuju proizvode ili usluge na Web stranici.

Pružatelj usluga Web stranice i trgovac proizvodima ili uslugama na Web stranici je radna odjeća Mijo (“Pružatelj usluga”).

Detalji o Pružatelju usluga:

Skraćeno ime: Radna odjeća Mijo
Registrirani ured i adresa: Ivičeki 23, 10250 Zagreb
OIB: 88286218918
Kontakt e-mail adresa: info@radnaodjecamijo.com
Korisnik je pravna ili fizičlka osoba koja posjećuje web stranicu (u daljnjem tekstu Korisnik).

Kupac je pravna ili fizička osoba koja vrši kupnju proizvoda ili usluga na Web stranici (u daljnjem tekstu Kupac).

Potrošač je fizička osoba koja kupuje proizvofe ili usluge od Web stranice izvan svrhe njegove/njezine profesionalne ili plaćene aktivnosti (u daljnjem tekstu potrošač kupac). Ove odredbe ovih Općih uvjeta i odredbi u kojima je to izričito navedeno odnose se samo na potrošače. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta i odredbi odnose se na sve korisnike i naručitelje.

Sve informacije u vezi s obradom osobnih podataka i zaštitom privatnosti Korisnika i Klijenata mogu se pronaći u Politici privatnosti dokishop.

Prihvaćanje, primjena i pravovaljanost ovih Općih uvjeta i odredbi

Ovi Opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na Korisnika i obvezuju ga svaki put kad on/ona posjeti Web stranicu. Korištenjem Web stranice, Korisnik potvrđuje da prihvaća i slaže se sa svim odredbama ovih Općih uvjeta i odredbi, te da su mu odredbe potpuno jasne i razumljive.

U slučaju kupnje proizvoda ili usluga na Web stranici, odredbe ovih Općih uvjeta i odredbi formiraju sastavni dio ugovora o prodaji između Pružatelja usluga i Naručitelja. U slučaju neslaganja između odredbi ovih Općih odredbi i ugovora i sadržaja komunikacije između Pružatelja usluga i Klijenata u vrijeme kupovine ili pri predaji narudžbe na Web stranici (npr. u e-mailu potvrde), prevagnut će sadržaj komunikacije između Pružatelja usluga i Klijenta.

Sadržaj ovih Općih uvjeta i odredbi podložan je izmjenama bez prethodne najave. U svakom slučaju, verzija koja je bila na snazi u trenutku izvršenja narudžbe na web stranici, koristit će se u svrhu razmatranja ugovornog odnosa između pružatelja usluga i naručitelja.

Značajke i cijene proizvoda i usluga

Dobavljač jamči da će isporučeni proizvodi imati karakteristike, dimenzije i funkcije identične onima navedenim na Web stranici za svaki Proizvod, osim ako je u odlomku koji slijedi navedeno drugačije. Pružatelj usluga jamči da će kupljene usluge biti isporučene ili izvedene na način naveden na Web stranici za svaku uslugu. Unatoč odredbama iz ovog odlomka, Pružatelj usluga ne preuzima ikakvo jamstvo ili odgovornost da će kupljeni proizvodi ili usluge udovoljiti određenoj namjeni ili svrsi koju Klijent od njih očekuje, ako ta svrha ili namjena nisu jasne iz opisa proizvoda ili usluge na Web stranici.

Pružatelj usluga će nastojati da fotografije proizvoda dostupnih za kupnju na Web stranici učini čim vjerodostojnijima. Međutim, objavljivanje fotografije na Web stranici ne podrazumijeva da opisani predmet ima karakteristike identične onima prikazanim na fotografiji. Nijanse boja mogu varirati, a proizvodi na slikama nisu prikazani u stvarnoj veličini, već su uglavnom smanjeni u određenom omjeru. Kad su proizvodi izrađeni od prirodnih materijala, moguće je da postoje sitne varijacije u procesu izrade u odnosu na proizvode prikazane na fotografijama.

Cijene proizoda i usluga navedenih na Web stranici izražene su u eurima (EUR) ili u valuti naznačenoj uz cijenu. Objavljene cijene su konačne, što znači da već uključuju sve poreze i davanja. Trošak bilo koje bankovne ili kartične naknade koju kupcu naplaćuje njegova banka ili izdavatelj kartice ili drugi troškovi koji se naplaćuju kupcu nisu uključeni u objavljenu cijenu. Objavljene cijene proizvoda i usluga podložne su promjenama u bilo kojem trenutku. Uvijek će se primijeniti cijena važeća u trenutku predaje narudžbe, a Kupca obvezuje cijena koja je na snazi ​​u trenutku predaje narudžbe.

Cijena cjelokupne narudžbe, navedena prije predaje narudžbe (u daljnjem tekstu konačna cijena), uključuje trošak dostave naručenih proizvoda. Konačna cijena narudžbe ili kupljenih proizvoda može varirati ovisno o odabranom načinu ili vremenu dostave jer različite dostavne službe mogu imati različite cijene. Cijena dostave naznačena je za svaki način dostave prije predaje narudžbe. Kupac ni u kojem slučaju neće biti obvezan platiti iznos veći od konačnog iznosa isporuke.

Tamo gdje je na Web stranici navedena količina iznad koje je dostava besplatna, ta količina predstavlja prodajnu cijenu jednog ili više proizvoda, bez troškova dostave.

Popusti, promotivni kodovi i ostale povlastice ne mogu se zbrajati osim ako je na Web stranici izričito navedeno drugačije.

Osim ako je navedeno drugačije, cijena dostave je 5€.

Proces kupovine na Web stranici, ispravljanje pogrešaka prije zaključenja narudžbe

Osim ako je izričito predviđeno drugačije u ovim Općim uvjetima i odredbama, Kupac će započeti proces kupovine odabirom količine željenog proizvoda ili usluge na Web stranici i stiskom na gumb “Dodaj u košaricu”. U idućem koraku, unosi svoje detalje o dostavi. Prije nego što potvrdi narudžbu, klijent može odabrati dodatne usluge (osiguranje, produljenje jamstva, prioritetnu dostavu, itd.) pri kupnji proizvoda. Stiskom na poveznicu “Pošalji sad”, klijent potvrđuje narudžbu i prima potvrdu narudžbe na svoju e-mail adresu.

Kupac se u bilo kojem trenutku može vratiti na bilo koji od prethodnih koraka opisanih u prethodnom stavku i promijeniti ili ispraviti bilo koju informaciju ili izbor, ili prekinuti ili napustiti proces kupnje.

Postupak kupovine putem odredišne stranice

Tamo gdje web stranica to dopušta, prodaja se vrši putem tzv. odredišne stranice, to jest prodajom putem jedne od podstranica online trgovine, gdje je obično jedan proizvod ili grupa proizvoda dostupna na jednoj web stranici. Kupcima je jednostavnija jer omogućuje brzu kupnju bez registracije. Ako je korisnik došao na odredišnu stranicu, može pristupiti obrascu za kupnju (“Obrazac za narudžbu”) klikom na gumb ‘Naruči sada’ ili ‘Kupi sada’. Na stranici može postojati nekoliko takvih gumba i, ovisno o verziji odredišne ​​stranice, “Obrazac za narudžbu” može se nalaziti pri dnu ili pri vrhu stranice. Dostupni su isti načini plaćanja kao i za uobičajenu kupnju. Prilikom odabira opcije plaćanja debitnom ili kreditnom karticom, Paypalom ili bilo kojim drugim sustavom plaćanja, kupcu će se prikazati odgovarajući obrasci u koje će kupac upisati tražene podatke. Plaćanje pouzećem može dovesti do dodatnih troškova zbog dodatnih troškova usluga dostave, o čemu će kupac biti obaviješten prije završetka kupnje.
Kupac će unijeti svoje detalje o dostavi proizvoda u “Obrascu za narudžbu”. Kupac također odabire željenu količinu proizvoda ili usluge. Neki proizvodi dopuštaju odabir dodatnih karakteristika proizvoda (na primjer veličine ili boje). Obavezni podaci označeni su zvjezdicom. Bez njihova unosa kupnja nije moguća. “Prioritetna dostava” ispod gumba “Potvrdi narudžbu” omogućuje kupcu da mu narudžba bude poslana prije nego ostalima. U slučaju većeg broja takvih narudžbi, prioritetne narudžbe se obrađuju kronološkim redom narudžbi sa zatraženom “Prioritetnom isporukom”.
Kupnja završava klikom na gumb “Potvrdi narudžbu” ili “Pošalji mi odmah” ili sličan gumb s porukom. Istovremeno će se za kupca otvoriti nova stranica za potvrdu. Potvrda narudžbe se šalje na navedenu e-mail adresu, zajedno s uvjetima i odredbama. Kopija potvrde narudžbe također se šalje na internu e-mail adresu tvrtke i služi kao dokaz o kupnji.

Ukoliko dobavljač nudi dodatni popust za naručeni proizvod ili uslugu, ili ako dobavljač nudi mogućnost kupnje drugih proizvoda uz posebne popuste uz naručeni proizvod, kupce se nakon izvršene narudžbe podsjeća na dodatni popust pri kupnji. U takvim slučajevima, narudžba je privremeno u redu čekanja i kupac ju može dovršiti dodavanjem dodatnih proizvoda ili usluga. Ako kupac ne doda nove proizvode ili usluge u narudžbu, bit će predana samo originalna narudžba.

Proces kupovine putem odredišne stranice ni u kojem slučaju neće dovesti u pitanje pravo potrošača kupca da otkaže ugovor u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i odredbi.

Zaključenje ugovora, pravo na otkaz od strane ponuđača

Kupoprodajni ugovor između pružatelja usluga i kupca za kupnju proizvoda ili usluga na ovoj web stranici smatra se zaključenim kad kupac primi e-mail od pružatelja usluga u kojem se navodi da je narudžba predana. Kupoprodajni ugovor za kupnju proizvoda na web stranici može biti zaključen na hrvatskom jeziku.

Ovaj ugovor se pravovaljano zaključuje pod uvjetom da je kupac stariji od 15 godina i pravno sposoban.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, u slučaju kada se Kupac opredijeli za plaćanje pouzećem ili plaćanje na račun, kupoprodajni ugovor između Prodavatelja i Kupca je sklopljen kada Kupac plati dostavnoj službi dostavljene proizvode ili kada Prodavatelj prima cjelokupnu uplatu od Kupca na svoj transakcijski račun.

Pružatelj usluga neće pohranjivati ​​tekst kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Pružatelja usluga i Kupca i isti neće biti dostupan Kupcu.

Iznimno stavku 1, Pružatelj usluga smije otkazati ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, poslane ne kasnije od 7 dana nakon potvrde narudžbe, ako:

dobavljač ustanovi da je došlo do pogreške u cijeni ili karakteristikama proizvoda, te kupac ne izrazi želju da kupi proizvod po revidiranoj (točnoj) cijeni ili s različitim (točnim) karakteristikama unutar 3 dana od obavijesti o istome;
proizvodi nisu mogli biti dostavljeni kupcu unutar prvobitno dogovorenog vremenskog roka ili, ako rok nije bio dogovoren, najkasnije unutar 15 dana od narudžbe, bez krivnje ponuđača, te ako kupac unutar 3 dana ne izrazi želju da se vremenski rok produlji na prijedlog ponuđača;
naručeni proizvod više nije na zalihi kod dobavljača ili vipe nije dostupan, a kupac ne izražava želju da unutar 3 dana kupi drugi proizvod koji dobavljač nudi ili doplati razliku u cijeni.
U slučajevima navedenim u prethodnom stavku, svaka će stranka odmah vratiti onoj drugoj ono što je od nje primila. U ovom slučaju, Kupac neće imati pravo na bilo kakvu naknadu osim povrata kupovne cijene ili završne cijene i nadoknade bilo kakvih troškova nastalih uslijed slanja proizvoda Dobavljaču.

Ako Kupac kao način plaćanja odabere prijenos na transakcijski račun Dobavljača (uplatom na račun ili predračunom), prijenos mora biti izvršen najkasnije unutar 3 dana od primitka predračuna, dan na koji se prijenos smatra izvršenim je dan na koji je Dobavljač primio prijenos na svoj transakcijski račun. Ako dobavljač ne zaprimi uplatu od kupca u roku od 3 dana od slanja računa, nego kasnije, dobavljač može prema vlastitom nahođenju ispuniti ugovor i poslati naručene proizvode ili izvršiti ili omogućiti kupcu kupljenu uslugu , ili vratiti bilo koji primljeni iznos kupcu, pri čemu se smatra da je dobavljač odustao od ugovora i nema daljnjih obveza prema kupcu.

Načini plaćanja za kupnju na web stranici

Web stranica omogućava sljedeće načine plaćanja za kupnju proizvoda ili usluga:

Gotovinom po pouzeću: plaćanje se vrši dostavnoj službi prilikom dostave kupljenih proizvoda, u gotovini ili kreditnom karticom;
PayPalom: plaćanje se može izvršiti debitnom ili kreditnom karticom; u oba slučaja zahtijeva se prethodna registracija i prijava u PayPal; smatra se da je plaćanje izvršeno kada dobavljač primi poruku o autorizaciji od strane PayPala, pod uvjetom da plaćanje ili zahtjev za povratom naknadno ne budu odbijeni zbog bilo kakvog razloga (npr. zato što je kupac prijavio neautoriziranu transakciju);
plaćanje debitnom ili kreditnom karticom: kupac na kartici mora imati dovoljno sredstava ili dozvoljen ograničenje: smatra se da je plaćanje izvršeno kad dobavljač primi poruku o autorizaciji, pod uvjetom da plaćanje ili zahtjev za povratom naknadno ne budu odbijeni zbog bilo kakvog razloga (npr. zbog toga što je kupac prijavio neautoriziranu transakciju).
Dobavljač Kupcu ne pruža nikavo jamstvo i neće biti odgovoran za bilo kakav trošak (npr. naknade, itd.) od strane Kupca nastao kao rezultat Kupčeva odabira određenog načina plaćanja, gdje se troškovi te vrste Kupcu naplaćuju od strane Trećih strana.

Dostava kupljenih proizvoda, prioritetna dostava, neuspjela dostava

Dobavljač će dostaviti Kupljene proizvode te izvršiti ili osigurati Kupljene usluge u vremenskom roku navedenom na web stranici ili u komunikaciji s Dobavljačem nakon zaprimljene narudžbe. Navedeni vremenski rokovi su okvirni i primjenjuju se za dostave na području Hrvatske, osim ako je izričito navedeno drugačije. Zbog razloga koje Dobavljač ne može kontrolirati (uključujući, ali ne ograničeno na rat, terorističke činove, pobune, demonstracije, štrajkove, epidemije, prekide u transportnim pravcima, prirodne nepogode, itd.), procijenjeno vrijeme dostave se može produžiti, a da kao rezultat toga Dobavljač ne bude odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani.

Ako kupac odabere prioritetnu dostavu, Dobavljač će staviti kupljene proizvode na vrh liste proizvoda za otpremu ili predaju za isporuku dostavnoj službi. Bez obzira na ranije spomenuto, Dobavljač ne može jamčiti i neće biti odgovoran za brži primitak takvih Kupljenih proizvoda od strane Kupca nego u slučaju da Kupac nije odabrao prioritetnu dostavu, budući da Dobavljač nema utjecaj na stvarno vrijeme dostave od strane dostavne službe.

Kupac će biti obaviješten o otpremi Kupljenih proizvoda i o procijenjenom vremenu dostave putem e-maila ili drugih načina komunikacije.

Dobavljač će dostaviti Kupljene proizvode u dom Kupca, ako je moguće, a u suprotnom do ulaznih vrata na navedenoj adresi za dostavu.

Ako Kupac, u slučaju dostave od strane dostavne službe, ne prihvati Kupljene porizvode unutar 15 dana od pokušaja dostave, ili unutar bilo kojeg drugog vremenskog ograničenja za preuzimanje Proizvoda u skladu s pravilima dostavne službe, te se stoga Proizvodi vrate Dobavljaču po isteku tog roka, ovo će biti:

ako je Kupac već izvršio uplatu, smatrat će se da Dobavljač nije odustao od Ugovora; u tom slučaju, Kupac smije o svojem trošku unutar 30 dana osobno preuzeti Kupljene proizvode u prostoru registriranom od strane Dobavljača; po isteku tog roka, smatrat će se da se je Kupac odrekao svojeg prava na Kupljene proizvode te Dobavljač u tom slučaju više neće imati nikakve obveze prema Kupcu;
Ako kupac još nije izvršio plaćanje, smastrat će se da je Kupac odustao od Ugovora; u tom slučaju, Dobavljač i Kupac bit će oslobođeni svojih obveza.
U slučaju koji se odnosi na pvi redak prethodnog odlomka, Kupac ima pravo, prije isteka 30-dnevnog perioda za preuzimanje Proizvoda, da se Kupljeni proizvodi ponovno pošalju na njegovu adresu, a Dobavljač će biti obvezan ponovno poslati Kupljene proizvode Kupcu, pod uvjetom da Kupac prvo podmiri troškove ponovnog slanja na zahtjev Dobavljača.

Pravo na raskid ugovora za kupnju proizvoda od strane potrošača (kupca), povrat proizvoda i plaćenog novca

Potrošač-kupac može odustati od ugovora koji je sklopio s Pružateljem usluga unutar 14 dana od datuma primitka kupljenih predmeta.

Potrošač-kupac smije odustati od ugovora na jedan od sljedećih načina:

slanjem pisane izjave pružatelju usluga (na adresu pružatelja ili e-mailom na info@radnaodjecamijo.com); u izjavi mora biti izričito rečeno da kupac otkazuje ugovor, u suprotnom pružatelj usluga nije obvezan uzeti izjavu u obzir;
lanjem pisane izjave pružatelju usluga (na adresu pružatelja ili e-mailom na info@radnaodjecamijo.com) koristeći propisani obrazac, dostupan ovdje;;
povratom kupljenih proizvoda, neoštećenih, nepromijenjene količine i karakteristika, na adresu pružatelja usluga, koju može dobiti na e-mail adresi info@radnaodjecamijo.com unutar 14 dana od primitka ili prihvata od strane pružatelja.
Smatrat će se da je kupac otkazao ugovor u dozvoljenom vremenu ako je on/ona poslao/la pisanu izjavu ili ako je poslao/la kupljene proizvode pružatelju usluga unutar 14 dana od njihova primitka, pod uvjetom da je pružatelj uistinu primio vraćene proizvode.

ako je kupac već primio kupljene proizvode i otkazuje ugovor, kupac mora vratiti kupljene proizvode pružatelju usluga, neoštećene, u istoj količini i istih karakteristika, najkasnije unutar 14 dana od slanja izjave o otkazu.

Kupac će snositi troškove povrata kupljenih proizvoda (pakiranje, poštarinu, itd.)

Ako potrošač/kupac otkaže ugovor u dozvoljenom vremenu, pružatelj usluga mu mora nadoknaditi sva plaćanja pristigla ne kasnije od 14 dana od primitka izjave o otkazu, ali jedino ako primi natrag vraćene proizvode ili dokaz od strane potrošača/kupca da su proizvodi otpremljeni u tom roku. U protivnom, pružatelj usluga može obustaviti povrat. Ako pružatelj usluga ne primi vraćene proizvode čak unutar 30 dana od primitka kupčeve izjave o otkazu ugovora, smatrat će se da potrošač/kupac nije otkazao ugovor, a pružatelj usluga će biti oslobođen svojih obveza.

Potrošač/kupac neće imati pravo na povrat poštarine koju je platio/la ako je kupnja izvršena putem web stranice, ako je odabrao/la drugačiji način slanja od najpovoljnijeg načina koji je pratelj usluga ponudio u trenutku zaprimanja narudžbe na web stranici.

Pružatelj usluga će izvršiti povrat primljene uplate koristeći sredstvo plaćanja koje je koristio potrošač/kupac pri kupnji proizvoda, osim ako potrošač/kupac izričito zatraži drugačije sredstvo plaćanja te osim ako mu kao rezultat navedenog ne budu nametnuti dodatni troškovi.

U slučaju plaćanja pouzećem prilikom dostave kupljenih proizvoda, potrošač/kupac mora osigurati pružatelju usluga detalje o svojem transakcijskom računu, a u suprotnom pružatelj usluga nije obvezan izvršiti povrat novca. Ako potrošač/kupac ne uspije dostaviti detalje o transakcijskom računu unutar 30 dana od pružateljeva zahtjeva za istim, pružatelj usluga će biti oslobođen obveze povrata novca.

U svakom slučaju, Kupac neće imati pravo na povrat novca.

Kupac je odgovoran Potrošaču za svako smanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda ako je smanjenje vrijednosti rezultat rukovanja koje nije nužno neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja kupljenih proizvoda. Iznos koji odgovara smanjenju vrijednosti može se u cijelosti ili djelomično prebiti s obvezom pružatelja usluga da nadoknadi plaćanja izvršena temeljem kupčeva otkaza ugovora i, kao posljedica toga, kupac može potrošaču nadoknaditi smanjeni iznos ili naknade uopće neće biti.

Kada kupci nemaju pravo otkazati ugovor za kupnju robe ili usluga

Ako su kupljeni proizvodi personalizirani, tj. ako su izrađeni prenma izričitim uputama potrošača/kupca te slijedom toga skrojeni prema njegovim/njezinim osobnim preferencijama, potrošač/kupac nema pravo na otkaz ugovora.

Potrošač/kupac također neće imati pravo na otkaz ugovora:

za proizvode ili usluge čija cijena je podložna fluktuacijama na tržištu na koje pružatelj usluga ne može utjecati, a do kojih može doći u periodu otkaza;
za proizvode koji su lako kvarljivi ili imaju kratak rok trajanja;
za pružanje usluga, pri čemu je usluga u potpunosti pružena ili osigurana od strane pružatelja usluga, a pružanje usluge je započelo prethodnim izričitim pristankom potrošača /kupca, i pristankom potrošača da će on/ona izgubiti pravo na otkaz ugovora jednom kad pružatelj usluga u potpunosti izvrši ugovornu obvezu;
za prodaju zaštićenih audio ili videosnimaka i računalnih programa, pod uvjetom da je potrošač/kupac nakon dostave otvorio sigurnosni pečat;
za prodaju novina, periodičkih publikacija ili časopisa, osim u slučaju ugovora o pretplati za nabavu takvih publikacija;
za prodaju zaštićenih dobara koja nisu prikladna za povrat zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, pod uvjetom da je potrošač nakon dostave otvorio pečat;
za prodaju proizvoda koji su, po svojoj prirodi, neraskidivo povezani s drugim predmetima;
za prodaju alkoholnih pića, čija je cijena dogovorena u vrijeme zaključenja ugovora o prodaju, koja može biti donesena nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu koje su izvan kontrole pružatelja usluga;
za privremeni smještaj, prijevoz dobara, najam vozila, pripremu i dostavu hrane ili usluge razonode, za koje se pružatelj usluga obvezuje ispuniti svoju obvezu na određeni datum ili unutar određenog vremenskog roka;
za nabavu digitalnog sadržaja koji nije isporučen na opipljivom mediju, gdje je pružanje usluge inicirano temeljem prethodnog izričitog pristanka potrošača/kupca i njegovog pristanka da time gubi pravo na otkaz ugovora.
Ograničenje i isključenje odgovornosti od strane ponuđača

Pružatelj usluga ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za rad ili dostupnost web stranice ili bilo koje njezine značajke, i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju Korisnik pretpi kao rezultat nedostupnosti ili lošeg funkcioniranja web stranice ili bilo kojeg njezinog dijela.

Pružatelj usluga ne jamči ili nije odgovoran za točnost, pravovremenost, cjelovitost i ispravnost podataka i informacija navedenih na web stranici, i nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu Korisniku kao rezultat objavljenog sadržaja.

Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo koju štetu na strojnoj i programskoj opremi Korisnika ili drugoj opremi, nastalu kao rezultat korištenja web stranice. Odgovornost je korisnika osigurati da oprema koja se koristi za pristup web stranici bude prikladno zaštićena.

Odredbe iz gore navedenih stavaka ne dovode u pitanje prava kupaca prema zakonu o materijalnim nedostacima i jamstvima za kupljene proizvode.

Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj na web stranici, uklučujući logotipove, fotografije, videa, proizvode i opise usluga, ocjene proizvoda (recenzije), upise na blogu, ustroj grafičkih elemenata, cjelokupni grafički dizajn, tipke i izvorni kod aplikacija koje pokreću web stranicu, autorsko je pravo i kao takav je zaštićen zakonom, uključujući zaštitu baze podataka. Vlasnik cijelog materijala i drugih autorskih prava nad sadržajem objavljenim na web stranici i u izvornom kodu aplikacija koje pokreću stranicu je pružatelj usluga i/ili izričito navedena osoba za svaki dio sadržaja.

Zabranjuje se bilo kakva uporaba bilo kojeg sadržaja objavljenog na web stranici u svaku svrhu osim pregledavanja za osobne potrebe i informiranja Korisnika te za korištenje web stranice u skladu s njezinom namjenom bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Pružatelja usluga. Kršenje autorskog prava može predstavljati kazneno djelo, prekršaj, i može rezultirati materijalnom odgovornošću prekršitelja. Zabrana u ovom odlomku se također odnosi na umnožavanje ili bilo kakvu uporabu podataka sadržanih u bazi podataka ili njenim dijelovima, čak i ako podaci sami po sebi ne predstavljaju autorsko djelo (npr. cijene proizvoda, itd.).

Tekst Mijo workwear i logo Mijo workwear predstavljaju prepoznatljivu oznaku /registrirani zaštitni znak, na koji Pružatelj usluga ima isključiva prava. Zabranjena je bilo kakva neovlaštena uporaba koja može rezultirati materijalnom i kaznenom odgovornošću prekršitelja.

Pravna rješenja, rješavanje sporova

dnos između Pružatelja usluga i Korisnika ili Kupaca bit će reguliran zakonima Republike Slovenije, bez primjene pravila međunarodnog privatnog i procesnog prava. U slučaju spora između stranaka, sud s teritorijalnom nadležnošću bit će nadležan u mjestu u kojem Pružatelj usluga ima registriranu djelatnost.

Unatoč prethodnom odlomku, u slučaju kad je potrošač/kupac u svojstvu tužitelja, sud na čijem teritoriju potrošač/kupac ima prijavljeno trajno ili privremeno prebivalište će također biti nadležan.

Pružatelj usluga ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova jer ima nadležnost za rješavanje potrošačkih sporova koje Potrošač Kupac može pokrenuti prema zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Platforma za online rješavanje sporova dostupna je potrošačima putem sljedeće veze.

Ovi Opći uvjeti vrijede od 1.1.2021.

OTKAZ UGOVORA – POVRAT UNUTAR 14 DANA

(Molimo da ispunite ovaj obrazac i pošaljete nam ga isključivo ako želite otkazati ugovor)

Ovim vas putem obavještavam da otkazujem ugovor za sljedeće predmete:

Broj računa za primljene predmete:

Datum računa za primljene predmete:

Ime i prezime:

Adresa:

Broj računa:

Broj narudžbe:

Povrat plaćenog iznosa bit će izvršen bankovnim transferom na dostavljeni broj bankovnog računa:

Datum i potpis kupca:

Primatelj:

Tvrtka upravlja trgovinom i prodavateljem:

Radna odjeća Mijo
Ivičeki 23, 10250 Zagreb
OIB: 88286218918
info@radnaodjecamijo.com

Broj žiro računa/IBAN: HR7625000091101394504